ervaringsdeskundigheid

ervaringsdeskundigheid · 15. augustus 2022
Ervaringsdeskundigheid in ouders met kinderen met een beperking.
Je wordt ouder van een kind en na enig tijd merk je toch dat er iets anders is aan je kind. Er worden signalen opgevangen vanuit een consultatiebureau, huisarts of bij de ouder zelf. Je gaat een medische molen in. Het kan zijn dat er uiterlijke kenmerken zijn kort na de geboorte maar ook kan er aan de buitenkant niets gezien worden en is er een gedrag probleem en / of verstandelijke beperking. Als ouder is het moeilijk omdat ineens je kind “anders” is en niet meekomt met de rest. Jou kind wordt