lotgenoten · 15. augustus 2022
Lotgenoten groepen organiseren
Je verhaal vertellen aan ouders met een zorgintensief kind. Herkenning, erkenning en samenhorigheid. Je voelt je verbonden met elkaar door jou kind(eren). Het oprichten van lotgenotengroepen contact groepen is daarom erg belangrijk voor InContact Bijzonder. Wij zelf zijn ooit gestart met het delen van ons verhaal aan elkaar en daar begon onze kracht en verbinding als vriendinnen en nu als zakelijke partners.
ervaringsdeskundigheid · 15. augustus 2022
Ervaringsdeskundigheid in ouders met kinderen met een beperking.
Je wordt ouder van een kind en na enig tijd merk je toch dat er iets anders is aan je kind. Er worden signalen opgevangen vanuit een consultatiebureau, huisarts of bij de ouder zelf. Je gaat een medische molen in. Het kan zijn dat er uiterlijke kenmerken zijn kort na de geboorte maar ook kan er aan de buitenkant niets gezien worden en is er een gedrag probleem en / of verstandelijke beperking. Als ouder is het moeilijk omdat ineens je kind “anders” is en niet meekomt met de rest. Jou kind wordt